Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Kezelhető EWC kódok összetétele, mennyisége (éves) - Nagyvenyim, Mélykút

Gyűjthető hulladék összetétele, mennyisége:

 

Veszélyes hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év

08

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03

Nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03 12*

Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék

10

08 03 17*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

30

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

10

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 02

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 09*

PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

10

16 02 10*

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól

10

16 02 11*

Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés

200

16 02 13*

Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

200

16 02 15*

Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag

10

16 06

Elemek és akkumulátorok

16 06 01*

Ólomakkumulátorok

10

16 06 02*

Nikkel-kadmium elemek

5

19

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

19 12

Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 11*

Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

50

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 21*

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

20

20 01 23*

Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés

300

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 0601, a16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

5

20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-ól

600

Összesen veszélyes hulladék

2 940

 

Nem veszélyes hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év

03

Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék

03 01

Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

Fakéreg és parafahulladék

20

03 01 05

Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től

30

08

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03

Nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03 18

Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

30

09

Fényképészeti ipar hulladéka

09 01

Fényképészeti ipar hulladéka

09 01 07

Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

30

09 01 08

Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

30

12

Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 05

Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

25

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01

Papír és karton csomagolási hulladék

100

15 01 02

Műanyag csomagolási hulladék

50

15 01 03

Fa csomagolási hulladék

50

15 01 07

Üveg csomagolási hulladék

50

15 01 09

Textil csomagolási hulladék

10

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a13, a14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 19

Műanyagok

100

16 01 20

Üveg

50

16 01 22

Közelebbről meg nem határozott alkatrészek

50

16 02

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14

Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól

700

16 02 16

Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a
16 02 15-től

200

16 06

Elemek és akkumulátorok

16 06 04

Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)

5

16 06 05

Egyéb elemek és akkumulátorok

5

17

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 02

Fa, üveg és műanyag

17 02 01

Fa

30

17 02 02

Üveg

30

17 02 03

Műanyag

30

17 04

Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 11

Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től

250

17 09

Egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04

Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a
17 09 02-től és a 17 09 03-tól

50

19

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

19 12

Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 01

Papír és karton

100

19 12 04

Műanyag és gumi

100

19 12 05

Üveg

100

19 12 07

Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

50

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

Papír és karton

100

20 01 02

Üveg

100

20 01 11

Textíliák

50

20 01 34

Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

5

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

2 000

20 01 39

Műanyagok

200

20 03

Egyéb települési hulladék

20 03 07

Lomhulladék

100

Összesen nem veszélyes hulladék

4 830

  

Kereskedelembe bevonható, gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes fém hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év*

12

Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 01

Vasfém részek és esztergaforgács

1 245

12 01 02

Vasfém részek és por

1 245

12 01 03

Nemvas fém reszelék és esztergaforgács

1 245

12 01 04

Nemvas fém részek és por

1 245

12 01 13

Hegesztési hulladék

1 245

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 04

Fém csomagolási hulladék

1 245

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a13, a14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 17

Vasfémek

1 245

16 01 18

Nemvas fémek

1 245

17

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 04

Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

Vörösréz, bronz, sárgaréz

1 245

17 04 02

Alumínium

1 245

17 04 03

Ólom

1 245

17 04 04

Cink

1 245

17 04 05

Vas és acél

1 245

17 04 06

Ón

1 245

17 04 07

Fémkeverék

1 245

19

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

19 10

Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 01

Vas- és acélhulladék

1 245

19 10 02

Nemvas fém hulladék

1 245

19 10 06

Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

1 245

19 12

Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 02

Fém vas

1 245

19 12 03

Nemvas fémek

1 245

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 40

Fémek

1 245

Mindösszesen legfeljebb

1 245

* A kereskedelembe bevonható, gyűjthető és előkezelhető fémhulladékok összmennyisége nem haladhatja meg az évi 1245 tonnát.

 

Előkezelhető veszélyes hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 02

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11*

Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés

200

16 02 13*

Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

200

16 02 15*

Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag

10

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 23*

Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés

300

20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-ól

600

Összesen veszélyes hulladék

1 310

 

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év

03

Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék

03 01

Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

Fakéreg és parafahulladék

20

03 01 05

Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től

30

12

Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 05

Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács

25

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01

Papír és karton csomagolási hulladék

100

15 01 02

Műanyag csomagolási hulladék

50

15 01 03

Fa csomagolási hulladék

50

15 01 07

Üveg csomagolási hulladék

50

15 01 09

Textil csomagolási hulladék

10

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a13, a14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 19

Műanyagok

100

16 01 20

Üveg

50

16 01 22

Közelebbről meg nem határozott alkatrészek

50

16 02

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14

Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól

700

16 02 16

Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a
16 02 15-től

200

17

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 02

Fa, üveg és műanyag

17 02 01

Fa

30

17 02 02

Üveg

30

17 02 03

Műanyag

30

17 04

Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 11

Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től

250

17 09

Egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04

Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

50

19

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

19 12

Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 01

Papír és karton

100

19 12 04

Műanyag és gumi

100

19 12 05

Üveg

100

19 12 07

Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

50

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

Papír és karton

100

20 01 02

Üveg

100

20 01 11

Textíliák

50

20 01 34

Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

5

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

2 000

20 01 39

Műanyagok

200

20 03

Egyéb települési hulladék

20 03 07

Lomhulladék

100

Összesen nem veszélyes hulladék

4 730

 

Vissza az engedélyek, cégadatok oldalra