Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Országos szállítási engedély veszélyes- és nem veszélyes hulladék (tonna/év)

Szállítható veszélyes- és nem veszélyes hulladék összetétele, mennyisége:

 

Azonosító kód

Megnevezés

tonna/év

03

Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék

03 01

Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

Fakéreg és parafahulladék

20

03 01 05

Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től

50

08

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03

Nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

08 03 12*

Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék

10

08 03 17*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

30

08 03 18

Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től

30

09

Fényképészeti ipar hulladéka

09 01

Fényképészeti ipar hulladéka

09 01 07

Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

30

09 01 08

Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

30

13

Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladék)

13 02

Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 05*

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

14

14

Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a 07 és 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)

14 06

Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

14 06 01*

Klór-flour-szénhidrogén, hcfc, hfc

1

15

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01

Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01

Papír és karton csomagolási hulladék

200

15 01 02

Műanyag csomagolási hulladék

200

15 01 03

Fa csomagolási hulladék

50

15 01 04

Fém csomagolási hulladék

5

15 01 05

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

200

15 01 07

Üveg csomagolási hulladék

100

15 01 09

Textil csomagolási hulladék

10

15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

10

16

A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a13, a14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 17

Vasfémek

40

16 01 18

Nemvas fémek

40

16 01 19

Műanyagok

100

16 01 20

Üveg

50

16 01 22

Közelebbről meg nem határozott alkatrészek

5

16 02

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 09*

PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok

25

16 02 10*

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól

10

16 02 11*

Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés

200

16 02 13*

Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól

250

16 02 14

Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól

2000

16 02 15*

Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag

450

16 02 16

Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a
16 02 15-től

350

16 06

Elemek és akkumulátorok

16 06 01*

Ólomakkumulátorok

100

16 06 02*

Nikkel-kadmium elemek

10

16 06 04

Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)

5

16 06 05

Egyéb elemek és akkumulátorok

5

17

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 01

Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

Beton

100

17

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 02

Fa, üveg és műanyag

17 02 01

Fa

30

17 02 02

Üveg

30

17 02 03

Műanyag

30

17 04

Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

Vörösréz, bronz, sárgaréz

50

17 04 02

Alumínium

50

17 04 03

Ólom

50

17 04 04

Cink

10

17 04 05

Vas és acél

200

17 04 06

Ón

5

17 04 07

Fémkeverék

100

17 04 11

Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től

50

17 09

Egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04

Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

100

19

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék

19 02

Hulladék fizikai-kémia kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék

19 02 03

Előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalma

50

19 10

Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 01

Vas- és acélhulladék

25

19 10 02

Nemvas fém hulladék

25

19 10 06

Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től

150

19 12

Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 01

Papír és karton

200

19 12 02

Fém vas

600

19 12 03

Nemvas fémek

400

19 12 04

Műanyag és gumi

500

19 12 05

Üveg

500

19 12 07

Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

150

19 12 12

Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

200

20

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is

20 01

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

Papír és karton

200

20 01 02

Üveg

200

20 01 11

Textíliák

50

20 01 21*

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

20

20 01 23*

Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés

500

20 01 33*

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 0601, a16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

50

20 01 34

Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

50

20 01 35*

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-ól

1000

20 01 36

Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

3000

20 01 39

Műanyagok

200

20 01 40

Fémek

200

20 03

Egyéb települési hulladék

20 03 07

Lomhulladék

200

Összesen

13 905

 

Vissza az engedélyek, cégadatok oldalra